Org.nr. 919 393 548   |   Utviklet av ”Nettskredderen Geir Moseng”   |   Ansvarlig:  Oddvar Mittet   |   Sist oppdatert: 09.08.2020

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst >>>

NESSET

ETTERSØKSRING

Tilkalling av ettersøkshund

Informasjon til jegere som har ettersøksavtale med Nesset ettersøksring
og Langfjorden Viltettersøk.

Har du ettersøksavtale med en av de ovennevnte, og behov for ettersøk av skadet hjortevilt, skal du ringe ett av følgende tlf. nr:


 Reserve: (Kan tilkalles dersom ingen av de ovenfor svarer.)

Våre ekvipasjer bruker bandhund, men vi har også muligheter til å stille med løshund for å gjennomføre ettersøk. Vi følger da forskriftene/rundskriv om kun å slippe jaktpremierte hunder av elghundrasen for å oppnå stålos.


Løshund vil kun bli brukt i noen få enkelttilfeller der forholdene tilsier at dette er den beste måten for å oppnå godt resultat.


For å bruke løshund forutsetter vi skriftlig godkjenning fra valdansvarlig. Denne godkjenningen må være mottatt innen 1. september hvert år.


Alle jegere med erfaring, og som har jaktet noen år, har opplevd behov for ettersøk. Det er derfor en naturlig del av jakten å bruke ettersøkshund når situasjonen krever det. Våre ekvipasjer har gjennomgått kurset ”Ettersøk videregående”.
Oddvar Mittet

977 85 214

Eldar Heggem

971 95 995

Egil Magne Klokset

958 91 950

Kåre Mastereid

416 62 537