Org.nr. 919 393 548   |   Utviklet av ”Nettskredderen Geir Moseng”   |   Ansvarlig:  Styrkar Wadsten   |   Sist oppdatert: 11.07.2018

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst >>>

NESSET

ETTERSØKSRING

907 77 951  (Randi)

977 85 214  (Oddvar)

randi.monsas@nessetpost.no

Kontakt oss: